СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

„Евробилд“ ООД разполага с богата гама от собствена строителна механизация, която използва както в
изпълняваните от дружеството строително-монтажни работи по обекти, така и за предоставяне на
клиенти на услуги със строителна механизация.

От 2005 г. дружеството извършва транспортна дейност по превоз на товари, в това число и извънгабаритни
и превоз на пътници, въз основа на издадени лицензи от Министерство на транспорта на Република
България.