СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Част от изпълнените от „Евробилд“ ООД обекти през последните години са:

 • 2022 г. - „Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Трън от преходен резервоар до напорен резервоар V=2000m3”, гр. Трън;
 • 2021 г. – „Проектиране и изграждане на информационен център за извеждане от експлоатация“ с РЗП=1173,80 кв.м., гр. Козлодуй;
 • 2020 г. - „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи с к.к.16.60м; к.к.18.00м; к.к.21.00м; к.к.30.00м“ с РЗП=10121,00 кв.м., гр. София;
 • 2020 г. - „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи с к.к.26,60м“ с РЗП=8479,00 кв.м., гр. София;
 • 2020 г. - „„Александрия Клуб Хотел“, с идентификатор 58356.506.552, състоящ се от блокове 1, 2, 3 и 4, три външни басейна, амфитеатър и спортна площадка, домови ВиК отклонения“ с РЗП=14311,00 кв.м., гр. Приморско;
 • 2020 г. - „БКТП 2х800 kVa, 20/0.4kV в УПИ XXXII, кв.34 с идентификатор №58356.506.553 по КК на гр. Приморско и кабели НН 0,4kV от БКТП-нов до 5 броя ГРТ в УПИ XXVII, кв.34 с идентификатор №58356.506.552 по КК гр. Приморско;
 • 2020 г. - „Автосервиз, пункт за ГТП и подпорна стена“, находящ се в УПИ XIV-516, кв.23 по плана на ПЗ „Север“ с РЗП=1360,25 кв.м., гр. Бургас;
 • 2020 г. - Автономна фотоволтаична инсталация върху покриви на съществуваща козеферма – Обори А и Обор с доилна зала В“ със ЗП=981,29 кв.м. и обща инсталирана мощност 160,38kWp, гр. Копривщица;
 • 2019 г. - „Складова база със сервиз, складова база, автомивка и офиси“ с РЗП=869,60 кв.м., гр. Бургас;
 • 2019 г. - „Ферма за отглеждане на скариди“ със ЗП=1734,00 кв.м., с. Българско Сливово, общ. Свищов.

Други обекти, изпълнени от дружеството през годините:

 • 2003 - 2009 г. - Хотелски комплекси „Marina Royal Palace“ и „Marina Beach Hotel“ и изграждане на прилежащата им инфраструктура на територията на в.с.Дюни, общ.Созопол;
 • 2006 - 2008 г. - Прокатен цех за „Стомана Индъстри“ АД, гр.Перник;
 • 2006 - 2007 г. - Жилищен комплекс „Престиж Сити“ с РЗП=20000,00 кв.м., гр.Приморско;
 • 2007 г. - Търговски център „Парк Мол Стара Загора“, гр. Стара Загора;
 • 2007 - 2008 г. - Хотелски комплекс „Хермес“, гр.Царево;
 • 2007 - 2009 г. - Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво, АЕЦ "Козлодуй", гр.Козлодуй;
 • 2008 г. - Циркулираща охлаждаща водна помпена станция на територията на ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1", гр.Гълъбово;
 • 2008 - 2009 г. - Реконструиране на съществуващи сгради и конструкции в АЕЦ „Белене“, гр. Белене;
 • 2008 - 2010 г. - Жилищна сграда „М+5“, кв.52, ул. „Л. Каравелов“, гр. Димитровград;
 • 2011 - 2012 г. - Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р.Тополница в ЦГЧ, гр.Копривщица;
 • 2012 - 2013 г. - Разширение на съществуващ фуражен цех с модул за производство на сурово пресовани растителни масла, с.Българско Сливово, общ. Свищов;
 • 2012 - 2013 г. - Нов резервоар V=20 000 куб.м. в производство ТСНП (Транспорт и съхранение на нефтопродукти), в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, землище на гр. Камено, общ. Камено;
 • 2013 - 2014 г. - Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Средец;
 • 2013 - 2015 г. - Преустройство с пристройка и надстройка на съществуваща стопанска сграда в хотел за селски туризъм, гр. Копривщица;
 • 2014 - 2015 г. - Фуражна кухня, силози, складове за меки продукти, склад готова продукция, администрация, изгребна яма, ПП резервоар, с.Яна, Софийска област;
 • 2014 - 2015 г. - Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец, общ.Созопол;
 • 2016 г. - Изграждане на две водни пързалки с открит развлекателен басейн, релакс басейн за възрастни и заведение за хранене (Аквапарк), на територията на в.с.Дюни, общ.Созопол;
 • 2016 г. - КПСт "Равадиново" и напорен тръбопровод, с. Равадиново, общ. Созопол;
 • 2016 - 2017 г. - Изграждане на временен път за достъп до площадка "Радиана" в непосредствена близост до територията на АЕЦ "Козлодуй", гр.Козлодуй;
 • 2018 г. - Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня с. Бързия до минерална баня гр. Берковица, регулациите и землищата на с.Бързия и гр.Берковица, обл. Монтана;
 • 2018 г. - Двойна технологична кула за съхранение на шоколад във „Фабрика за шоколадови изделия“ – гр.Своге“ – Етап 2, гр. Своге, общ. Своге, Софийска област;
 • И други.