СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Централен офис

гр. Бургас 8000,
ж.к. „Братя Миладинови“,
ул. „Стара планина” №1, ет. 7

Централа:
+359 56 803 120
факс: +359 56 803 121

Имейл: office@eurobuild.bg

Производствено- техническа база

с. Равадиново,
общ. Созопол

Тел. / факс: +359 550 24 640

Моля, запознайте се с Уведомлението за поверителност и защита на личните данни, обработвани от "Евробилд" ООД тук.

Директна връзка