СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

„Евробилд“ ООД е създаденo през 2003 г., като с решение на Бургаския окръжен съд от 14.07.2003 г. е вписанo в Регистъра на търговските дружества и започва своята дейност, която се развива в няколко направления – строителство, производство на бетонови разтвори, производство на арматурна заготовка, производство на метални конструкции и изделия, услуги със строителна механизация, транспорт на товари, включително извънгабаритни товари и транспорт на пътници.

Сред по-значимите проекти, изпълнени от дружеството в периода 2003 – 2010 г., се нареждат изграждането на жилищни и нежилищни сгради и прилежащата им инфраструктура (като: хотелски комплекси „Marina Royal Palace“ и „Marina Beach Hotel“ на територията на в.с.Дюни, общ.Созопол (2003-2009 г.), жилищен комплекс „Престиж Сити“ с РЗП=20000,00 кв.м., гр.Приморско (2006-2007 г.), хотелски комплекс „Хермес“, гр.Царево (2007-2008 г.), жилищна сграда "М+5", кв. 52, ул. "Л. Каравелов", гр. Димитровград (2008–2010 г.), Търговски център „Park Mall Stara Zagora”, гр. Стара Загора (2007 г.) и др.) и реализацията на обекти от промишленото строителство (като: Прокатен цех за „Стомана Индъстри“ АД, гр.Перник (2006-2008 г.), Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво, АЕЦ "Козлодуй", гр.Козлодуй (2007-2009 г.), Циркулираща охлаждаща водна помпена станция на територията на ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1", гр.Гълъбово (2008 г.) и др.).

Един от най-успешните проекти, изпълнен в периода 2008-2009 г., е Реконструирането на съществуващи сгради и конструкции в АЕЦ „Белене”, гр. Белене. По уникална технология, използваща машини за диамантено рязане TYROLIT PPH25 RRP, TYROLIT PPH40 RRP, PELLEGRINI TDI 100 /12 01 - R 3 IN и ядкопробивни машини HYDROSTRESS HCCB, успешно бяха демонтирани реакторно отделение, турбинно отделение и по-голямата част от подобектите (общо 16), които не подлежаха на интеграция в новия проект на площадка АЕЦ „Белене“. 3а период от една година бяха демонтирани 154 000 куб.м. стоманобетон и изкопани, извозени, насипани 85 000 куб.м. земни маси.

В периода м. октомври, 2006 г. – м. октомври, 2010 г. на територията на ТЕЦ "Марица Изток 1" в близост до гр. Гълъбово беше изграден и функционираше Бетонов център на „Евробилд“ ООД. В него бяха разположени две мобилни бетонови стопанства Stetter GmbH с капацитет на произвеждания бетон до 120 куб.м./час. Произвеждаха се 14 класа бетон, като преимущество имаха високоякостните класове В30 S3, В35 S3, В40 S3, В45 S3.

Бетоновият център на „Евробилд“ ООД в гр. Гълъбово беше основния доставчик на бетонови разтвори, влагани в строителството на новата ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1", като за посочения по-горе период бяха произведени и вложени 247 570 куб.м. бетонови разтвори.

През следващите години дружеството разшири своята дейност в посока на изпълнение на инфраструктурни обекти по изграждане, доизграждане и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи, помпени станции, пътища, улична мрежа, брегоукрепване и геозащита, озеленяване и благоустрояване и продължи да инвестира в развитието и повишаването квалификацията на своя персонал, в разширяването на парка си от превозни средства и строителна механизация и в прилагането на съвременни методи и технологии за реализиране на качествени и устойчиви продукти и услуги в своята сфера на дейност.