СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

„Евробилд” ООД разполага със специализирани звена за изпълнението на различни видове строителни, монтажни и ремонтни работи, като:

 • Изпълнение на земни работи и подготвителни работи;
 • Изграждане на стоменобетонни конструкции;
 • Изграждане на метални конструкции;
 • Направа на зидарии;
 • Направа на покривни конструкции;
 • Монтаж на фасадни системи;
 • Полагане на хидро-, топло- и звукоизолация;
 • Направа на настилки и облицовки;
 • Изграждане на електроинсталации;
 • Изграждане на вътрешно и външно водоснабдяване и канализация;
 • Изграждане на ОВК инсталации;
 • Изграждане на басейни и хидросъоръжения;
 • Изпълнение на машинно-монтажни работи;
 • Вертикална планировка;
 • Озеленяване;
 • Изпълнение на инженерно-укрепителни дейности;
 • Изпълнение на саниране и рехабилитация;
 • Изграждане на пътища и прилежащата инфраструктура;
 • Други.
slide 1
slide 2