СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

В Производствено-техническата база на дружеството функционират още и Цех за метални конструкции
и изделия и Арматурен двор, в които се изработват широка гама метални конструкции и изделия
и арматурни заготовки.

В цеха за метални конструкции и изделия се изработват разнообразни покривни конструкции, оградни пана, парапети, елементи за различни метални конструкции и други изделия.

Арматурният двор е оборудван с огъващи и режещи машини, с които се изработват разнообразни изделия и заготовки от армировъчна стомана.

Чрез употребата на стоманени елементи, които издържат на високо натоварване, сме способни да произвеждаме сложни носещи конструкции и също така да предлагаме гъвкави и удобни решения на нашите клиенти и партньори. Сравнително краткото времетраене на плануване и монтаж, осигуряват икономическата ефективност на дейностите.

Арматурният двор и цехът за метални конструкции се обслужват от портален кран, който улеснява работния процес и ускорява товаро-разтоварната дейност. За дейностите се използва висококачествена стомана, отговаряща на всички международни изисквания, закупена от доказали се в областта доставчици.

slide 1
slide 2