СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Фирмата разполага с голям брой и разнообразие от собствена механизация, необходима за бърза и
ефективна работа в областта на строителството, както и с квалифицирани машинисти с дългогодишен
опит в сферата. Дружеството има капацитет да предложи комплексни решения, свързани с изпълнение
на земни работи (изкопни работи, обратни насипи, уплътняване на почвата, преместване на земни и
скални маси и други), разрушаване на сгради и други конструкции, извозване и рециклиранe на
строителни отпадъци, асфалтополагане, услуги със специализирана механизация и други.

Механизацията на „Евробилд“ ООД е подбрана сред водещи световни производители на строителни машини, доказали своята ефективност, висока производителност и надеждност. Важен критерий при избора на производител и доставчик при закупуване на нови машини е осигурения сервиз и своевременната доставка на резервни части на територията на страната. Партньорите, на които дружеството се доверява, са "Елтрак България" ЕООД и "Балканстар Аутомотив" ЕООД.

slide 1
slide 2
slide 2
slide 2
slide 2
slide 2
slide 2
slide 2

За поддръжката и ремонта на наличната механизация са изградени стационарни и мобилен сервизи, в които
работят висококвалифицирани кадри.