СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

„Евробилд“ ООД разполага с разнообразен собствен автопарк, който включва влекачи, ремаркета,
полуремаркета, платформи за извънгабаритни товари, самосвали и съчленени самосвали (дъмпери)
и други, с които извършва превози на товари въз основа на притежаван лиценз за международен
автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, валиден на територията на
Европейската общност.

Дружеството предлага на своите клиенти дългосрочно партньорство, основано на професионализъм и коректност. Ние подхождаме с ангажираност към Вашия товар, за да пристигне навреме и невредим при Вас или Вашите клиенти.

Осигуряваме:

  • Професионална информация за товара и най-ефикасният начин за транспортиране;
  • Избор на оптимално трасе и вид на автомобила;
  • Диспечерско обслужване;
  • Наблюдение и връзка с всеки автомобил по всяко време.
slide 1
slide 2