СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Транспортирането на извънгабаритни товари изисква специална подготовка и координация.

Нашите служители са добре подготвени и притежаващи дългогодишен опит професионалисти, които за всеки превоз ще Ви предложат:

  • Проучване и планиране на подходящ маршрут за движение, съгласуван съвместно с контролиращите транспорта институции преди извършване на самия транспорт, в това число определяне на всички пътни съоръжения и ограничения по маршрута и начини за тяхното преодоляване;
  • Организиране ескорта на тежки и извънгабаритни товари на територията на България с наши превозни средства и диспечерско обслужване;
  • Подготовка, съгласуване и получаване на маршрутните разрешителни за движение на тежки и извънгабаритни товари.