СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

„Евробилд“ ООД извършва превоз на пътници въз основа на притежаван лиценз за международен
автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение.

Доказали сме своята точност, лоялност и професионализъм, като през годините „Евробилд“ ООД превози над 50 000 пътници за свои клиенти като "Травъл Партнър България" ЕООД, "Елит тур" ООД, "ТА Солвекс" ЕООД, "Искони" ЕООД и други.

slide 1