СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Политиката на „Евробилд” ООД е насочена към осъзнато високо качество в дейността на всеки, за пълно
удовлетворяване на очакванията и изискванията на клиентите и заинтересованите страни с качествено
строителство и производство на бетонови разтвори, при осигурени безопасни и здравословни условия на труд,
опазване на околната среда, оптимално използване на енергийните ресурси и гарантирана сигурност на
информацията.

В качеството си на администратор на лични данни, „Евробилд” ООД Ви информира относно своeтo уведомление за поверителност и защита на личните данни на линка по-долу:

Как ние използваме „бисквитки“, когато посещавате уебсайта на „Евробилд” ООД, можете да се запознаете на линка по-долу: