СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

По случай професионалния празник – Деня на строителя на 26.10.2010 г. „Евробилд” ООД беше удостоена със Сребърна награда в класацията Топ 50+ на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2009 г. в изпълнението на строежи от енергийната инфраструктура.

През м. март 2009 г. „Евробилд” ООД беше номинирана в седмия конкурс на „Фасада на годината 2009”, организиран от „Баумит България” ЕООД в категория „Възстановително строителство” за извършения ремонт на Целодневна детска градина „Евлампия Векилова” в гр.Копривщица. Номининацията е за сгради, които съчетават по необикновен начин изобретателността на архитекта с високото качество на използваните продукти, които чрез професионалното си изпълнение допринасят значително за култивирането на населените места и ландшафта в Република България.