Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

ОБЯВА за инвестиционно предложение

"ЕВРОБИЛД" ООД, гр.Бургас, уведомява за инвестиционно предложение за поставяне на Колонка за дизелово гориво с един брой цистерна в ПИ с идентификатор 61042.116.176 по КК на с. Равадиново, общ. Созопол.